Regeneracja turbosprężarek kół dwumasowych maglownic konwerterów sprzęgła Haldex skrzyń rozdzielczych ATC tylnej belki

Regeneracja turbosprężarekUsługa związana z naprawą i serwisem turbin jest coraz bardziej popularna nie tylko w odniesieniu do wykonywanych przez nas czynności, ale również, jeżeli rozpatrzymy ją w nieco szerszym kontekście. Wiąże się to przede wszystkim z tym, że producenci samochodów w dobie wzrastającej świadomości ekologicznej i zmieniających się przepisów prawnych starają się produkować samochody mające coraz mniejsze pojemności silnika. Aby jednak zachować moc samochodu na dotychczasowym poziomie konieczne jest zastosowanie takiego rozwiązania, jakim jest turbosprężarka. Podstawowym zadaniem tego elementu jest kompresowanie powietrza, zanim trafi ono do komory spalania.

Dzięki takiemu zabiegowi efektywność procesów zamiany paliwa na energię jest znacznie bardziej efektywne.

Regeneracja turbosprężarek

samochodowych wiąże się z wymianą elementów uszkodzonych lub wyeksploatowanych na podzespoły fabrycznie nowe. Szczególnie istotna jest tutaj wysoka precyzja wszelkich prac i stosowanie tylko i wyłącznie komponentów najwyższej jakości.

Ponieważ turbosprężarka pracuje w trudnych warunkach, a prędkość obrotowa jej wałka jest znaczna, dlatego konieczne jest tutaj zachowanie wszystkich niezbędnych procedur podczas czynności regeneracyjnych.
regeneracja turbosprężarek stanowisko wyważania turbin
stanowisko diagnostyczno testowe
części zamienne podczas regenerowania turbin
regeneracja turbosprężarek widok skorodowanych łopatek
Najczęstsze objawy uszkodzonej turbosprężarki

Na ogół kierowcy, którzy trafiają do naszego zakładu zwracają uwagę na kilka charakterystycznych objawów wskazujących na to, że najprawdopodobniej turbina w ich samochodzie jest uszkodzona. Pierwszym i z reguły bardzo szybko odczuwalnym tego uzewnętrznieniem jest wyraźny spadek mocy samochodu. Kierowca będzie mógł zwrócić na to uwagę szczególnie, gdy będzie chciał gwałtownie przyspieszyć, na przykład w momencie wyprzedzania, lub w jakiejkolwiek innej sytuacji związanej z chęcią gwałtownego zwiększenia prędkości auta. Spadkowi mocy może towarzyszyć charakterystyczny gwizd, który będzie wydobywał się z okolicy silnika i miejsca, gdzie turbosprężarka jest zamontowana.

Oprócz tego będzie można usłyszeć inne nienaturalne, metaliczne odgłosy dobiegające z tego właśnie miejsca. Trzecim, również często występującym objawem, z całą pewnością będzie nadmierna emisja spalin obserwowana przez posiadacza samochodu. Kolor tych spalin będzie uzależniony od rodzaju usterki turbiny, niemniej jednak zwiększone kopcenie z rury wydechowej z całą pewnością będziemy zaliczać do jednej z istotniejszych oznak wskazujących na niewłaściwą pracę turbosprężarki. Obserwacja któregokolwiek z wymienionych symptomów lub ich dowolnej kombinacji to jednoznaczny i czytelny sygnał do odwiedzenia warsztatu samochodowego i wykonania odpowiedniej diagnostyki.
regeneracja turbosprężarek widok śladów oleju
kanał dolotowy w turbospreżarce
regeneracja turbosprężarek
podczas regeneracji turbosprężarek piaskuje się obudowę
Zalety regeneracji turbosprężarki
Podzespół powraca do swoich pierwotnych walorów technicznych i użytkowych
Cena, którą zapłacimy jest znacznie niższa, niż koszt nabycia podzespołu fabrycznie nowego
Otrzymujemy gwarancję na 24 miesiące i nie ma znaczenia, jaki w tym czasie wykonamy przebieg
Odbiorca otrzyma raport diagnostyczny, z którego będzie wynikało, co doprowadziło do uszkodzenia turbosprężarki

Regeneracja kół dwumasowychW klasycznym układzie sprzęgła w samochodach posiadających manualną skrzynię biegów występuje koło zamachowe, tarcza sprzęgła oraz docisk wraz z wysprzęglikiem. Od pewnego czasu możemy zaobserwować tendencję, że producenci samochodów stosują tak zwane koła dwumasowe. Istotą takiego rozwiązania jest zastosowanie podzespołu zdolnego do tłumienia drgań skrętnych generowanych przez jednostkę napędową w dolnym zakresie jej pracy. Każda dwumasa, jak sama nazwa wskazuje, składa się z dwóch połączonych ze sobą i ułożyskowanych mas. Pomiędzy nimi występuje układ mający za zadanie tłumić drgania, a kluczowym elementem tego właśnie układu są specjalne sprężyny łukowe.

Regeneracja kół dwumasowych wiąże się z całkowitym rozłożeniem na czynniki pierwsze takiego koła i wymianą wszystkich elementów znajdujących się wewnątrz tego właśnie podzespołu. Tak na dobrą sprawę bardzo dobrym określeniem takiego zabiegu byłoby słowo rekonstrukcja, gdyż wiąże się to z tym, że ze starego koła dwumasowego do dalszych prac regeneracyjnych wykorzystuje się jedynie obudowę tego elementu. Wszystkie natomiast części pracujące w sposób mechaniczny i zużywające się w trakcie jazdy samochodem są zamieniane na elementy nowe. Dzięki temu koło dwumasowe powraca do swojej pełnej sprawności technicznej i odzyskuje pełny walory użytkowe.

Regeneracja kół dwumasowych

wymaga zastosowania specjalistycznych maszyn i urządzeń niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia tego procesu.
kontrola po regeneracji
regeneracja kół dwumasowych prace przygotowawcze
regeneracja kół dwumasowych
regeneracja kół dwumasowych docisk sprzęgła
Objawy uszkodzonego koła dwumasowego

Koło dwumasowe w każdym samochodzie ma za zadanie tłumić i niwelować drgania skrętne pojawiające się w momencie pracy silnika w dolnym zakresie jego obrotów. Objawy uszkodzonego koła dwumasowego to przede wszystkim drżenie nadwozia w dolnym zakresie obrotów. Drugim niepokojącym symptomem są metaliczne stuki dochodzące do uszu kierowcy w momencie włączania i gaszenia silnika. Dodatkowo powinniśmy zwrócić uwagę, czy owe metaliczne stuki nie występują podczas jazdy lub w momencie, gdy samochód stoi i silnik pracuje na wolnych obrotach. Jeżeli symptomy takie dostrzeżemy, to trzeba pamiętać, że objawy uszkodzonego koła dwumasowego mogą być podobne do oznak niesprawności innego podzespołu i z tej właśnie przyczyny nie należy zbyt pochopnie wyrokować o tym, że regeneracja koła dwumasowego będzie konieczna. W takim przypadku należy oczywiście odwiedzić zaufanego mechanika i wykonać odpowiednią diagnostykę. Jeżeli regeneracja koła dwumasowego będzie rzeczywiście wymagana można liczyć na nasz zakład w zakresie profesjonalnego wykonania tej właśnie usługi.
ocena kondycji łożysk
sprężyny łukowe we wnętrzu koła dwumasowego
tarcza sprzęgła sprawdzana podczas regeneracji kół dwumasowych
regeneracja kół dwumasowych widok dwumasy po serwisie

Regeneracja maglownicUkład kierowniczy w każdym samochodzie stanowi bardzo istotny element odpowiedzialny nie tylko za możliwość prawidłowego sterowania pojazdem, ale również ma znaczący wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Regeneracja maglownic

, czyli tak zwanych przekładni kierowniczych wiąże się z przywróceniem tym elementom ich pierwotnych walorów technicznych. Podczas prac naprawczych dokonywana jest szczegółowa diagnostyka trafiających do nas przekładni, wymieniane są elementy zużyte lub uszkodzone, kasowane są wszelkie luzy powstałe podczas codziennego użytkowania maglownicy, a finalnym etapem każdej regeneracji jest ponowny test przekładni.

W tym celu podłącza się maglownice do specjalnego stanowiska diagnostycznego, gdzie symulowane są rzeczywiste warunki pracy przekładni. Po pozytywnym zaliczeniu testów maglownica otrzymuje gwarancję i jest przekazywana odbiorcy. Do prawidłowego wykonania regeneracji maglownicy, podobnie zresztą, jak w przypadku każdego innego komponentu niezbędne jest posiadanie specjalistycznych maszyn i urządzeń oraz wykorzystanie wysokiej jakości części zamiennych i komponentów. Tylko wtedy można mieć pewność, że czynności naprawcze zostaną wykonane w sposób prawidłowy i zgodny ze sztuką.
regeneracja maglownic widok obudowy przekładni kierowniczej
przekrój poprzeczny maglownicy
regeneracja maglownic widok przewodów ciśnieniowych
maglownica przed kontrolą
Czym jest maglownica

W każdym samochodzie bez względu na jego rodzaj, paliwo, czy sposób przeniesienia napędu występuje maglownica zwana przekładnią kierowniczą. Zadaniem tego elementu jest zamiana ruchu obrotowego kierownicą realizowana przez prowadzącego pojazd na właściwie skręt kół. Jest to możliwe dzięki specjalnym przełożeniom i przekładniom zębatym oraz listwie znajdującymi się we wnętrzu maglownicy. Regeneracja przekładni kierowniczej pozwoli na to, aby podzespół ten powrócił do swojej pierwotnej formy technicznej i odzyskał pełne walory użytkowe. Informacją ważną do zapamiętania przez każdego kierowcy jest to, że

regeneracja maglownicy

pozwoli na to, aby element ten powróci do swojej pierwotnej formy, a jest to znacznie tańsze, niż kupno części fabrycznie nowej.
maglownice w magazynie po przyjeździe od odbiorcy
listwa maglownicy
szlifowanie listwy maglownicy
regeneracja maglownic demontaż elementów

Regeneracja konwerterówO ile w przypadku samochodu posiadającego skrzynię manualną występuje klasyczny układ sprzęgła w postaci koła zamachowego, tarczy i docisku, to w samochodach posiadających automatyczne skrzynie biegów stosuje się tak zwany konwertery, czyli sprzęgła hydrokinetyczne. Element ten swoim wyglądem przypomina spłaszczony walec o zaokrąglonych krawędziach. Z jednej strony element ten jest przymocowany do koła zamachowego od strony bloku silnika, a z drugiej strony jest zamontowany we wnętrzu skrzyni automatycznej. W środku konwertera panuje wysokie ciśnienie, dzięki czemu moment obrotowy z jednostki napędowej jest przenoszony na skrzynię biegów.

Regeneracja konwerterów

, czyli sprzęgieł hydrokinetycznych to zabieg wymagający dużej precyzji i zastosowania specjalistycznych przyrządów. Przykładem takich maszyn jest chociażby specjalistyczny automat spawalniczy, czy wyważarka. Bez wykorzystania tego typu urządzeń prawidłowa regeneracja konwertera nie jest możliwa do wykonania. We wnętrzu każdego konwertera znajdują się odpowiednio wyprofilowane łopatki nadające ruch cieczy roboczej, a także okładziny cierne, które to elementy wraz z upływem czasu i normalną eksploatacją pojazdu ulegają procesowi zużycia i wyeksploatowania. Niekiedy również niestety może dojść do uszkodzenia mechanicznego któregokolwiek z tych elementów i wtedy z całą pewnością bez zregenerowania konwertera lub wymiany tego elementu na nowy nie obejdzie się.
regeneracja konwerterów widok wnętrza
sprężyny we wnętrzu sprzęgła hydrokinetycznego
spawanie konwertera po regeneracji i wymianie części
spawanie obudowy konwertera
regeneracja konwerterów prace naprawcze
łopatki we wnętrzu sprzęgła hydrokinetycznego
tarcze cierne sprzęgła hydrokinetycznego
ślady zużycia konwertera

Regeneracja sprzęgła HaldexSamochody posiadające napęd na cztery koła są coraz bardziej popularne i cieszę się ogólnie dobrą opinią wśród swoich użytkowników. Szczególnie podczas jazdy w okresie zimowym lub poruszania się w lekkim terenie zalety napędu na cztery koła każdy kierowca samochodu będzie mógł osobiście docenić. Regeneracja sprzęgła haldex stanowiąca przedmiot jednej z wielu naszych usług wiąże się z przywróceniem temu elementowi pełnych walorów technicznych i użytkowych. Istotą sprzęgła haldex jest dołączenie napędu na drugą oś w samochodzie w przypadku, gdy koła napędzanej pierwszej osi wpadają w poślizg.

Odpowiednie sterowanie sprzęgłem umożliwia precyzyjne dołączenie napędu jedynie w momencie zaistnienia takiej potrzeby. Podczas jazdy na suchej nawierzchni sprzęgło haldex kontroluje parametry, a mamy tutaj na myśli prędkość obrotową kół i w przypadku uślizgu kół osi napędzanej włączają dopiero pozostałe dwa koła.

Regeneracja sprzęgła haldex

wymaga dużej wiedzy i fachowości od pracowników wykonujących te czynności. W naszym zakładzie centralnym regeneracją haldexa zajmujemy się już od wielu lat i dzięki temu w tym właśnie zakresie mamy bardzo duże doświadczenie. Skutkuje to tym, że każde sprzęgło haldex opuszczające nasz zakład będzie miało żywotność podobną do podzespołu fabrycznie nowego.

Regeneracja naprawa skrzyni rozdzielczej ATC BMW XDriveJedną spośród wielu usług realizowanych w naszym zakładzie jest

regeneracja i naprawa skrzyni rozdzielczej ATC w BMW XDrive

. Pomimo, iż niekiedy skrzynia rozdzielcza jest określana mianem reduktora, to trzeba pamiętać o podstawowej różnicy pomiędzy tymi dwoma elementami, a mianowicie reduktor, jak sama nazwa wskazuje redukuje przełożenie układu napędowego, a skrzynia rozdzielcza ma za zadanie rozdzielać napęd na koła. Skrzynia rozdzielcza ATC stosowana w BMW XDrive stanowi pewnego rodzaju element dołączony do skrzyni biegów i jej zadaniem jest przenoszenie napędu na drugą oś. Ponieważ w samochodach marki BMW standardowo napęd jest przenoszony na oś tylną, dlatego skrzynia rozdzielcza ATC ma za zadanie włączyć oś przednią w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

W skrzyni rozdzielczej w niektórych modelach mogą znajdować się dodatkowe elementy odpowiedzialne za zmianę przełożenia i w takim przypadku możemy mówić o skrzyni rozdzielczo-redukcyjnej. Oczywiście w samochodach innych, niż osobowe skrzynia rozdzielcza może również służyć do przekazywania momentu obrotowego z silnika do dwóch lub więcej dodatkowych osi. Wejście w skrzyni rozdzielczej ATC jest sprzężone z wyjściem normalnej skrzyni biegów, gdyż obydwa te elementy są przymocowane bezpośrednio do siebie. Oferowana w naszym zakładzie centralnym

regeneracja i naprawa skrzyni rozdzielczej ATC BMW x3 x5 XDrive

pozwoli na przywrócenie temu elementowi pełnej sprawności technicznej i pełnych walorów użytkowych. Koszt regeneracji skrzyni ATC jest oczywiście znacznie niższy, niż zakup fabrycznie nowego elementu.
regeneracja naprawa skrzyni rozdzielczej ATC XDrive
regeneracja naprawa skrzyni rozdzielczej ATC
regeneracja naprawa skrzyni rozdzielczej XDrive
regeneracja skrzyni rozdzielczej ATC

Regeneracja tylnej belkiNiektóre modele samochodów produkcji francuskiej są wyposażone w specyficzne rozwiązanie w zakresie tylnego zawieszenia w postaci tak zwanej tylnej belki. Ten typ zawieszenia ma swoich zarówno zagorzałych zwolenników, jak i przeciwników. Rozwiązanie to różni się od klasycznego sposobu zawieszenia kół tylnych i z tego właśnie powodu regeneracja tylnej belki w autach produkcji francuskiej stanowi bardzo popularną usługę wśród posiadaczy aut tego typu. Jeżeli dostrzeżemy różnego rodzaju negatywne objawy w postaci niestabilności samochodu podczas pokonywania zakrętów, nienaturalne jego pochylenie podczas postoju, lub też do naszych uszu docierać będą nienaturalne odgłosy metaliczne, to może świadczyć o konieczności zdiagnozowania tylnego zawieszenia.

Na ogół w każdym warsztacie samochodowym będzie można wykonać czynności diagnostyczne, niemniej jednak trzeba pamiętać o tym, aby udać się do specjalisty znającego się na tematyce zawieszenia skonstruowanego w oparciu o wspomniane rozwiązanie. Jeżeli okaże się, że

regeneracja tylnej belki

w samochodzie będzie konieczna zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami w celu szczegółowego poznania oferowanych przez nas wariantów naprawy i regeneracji.
regeneracja tylnej belki widok czopa
drążek poprzeczny tylnej belki
zużyty element w tylnej belce
tylne belki przed kontrolą po wykonanych czynnościach serwisowych
łożysko tylnej belki
części zamienne stosowane podczas regenerowania belek
element metalowo gumowy belki tylnej
tylne belki po testach diagnostycznych

Regeneracja reflektorów samochodowychPrawidłowe oświetlenie każdego samochodu, to nie tylko komfort jazdy dla kierowcy, ale również bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Szczególnie w sezonie jesienno-zimowym prawidłowe oświetlenie samochodu ma kluczowe znaczenie w tym właśnie zakresie. Każdy reflektor samochodowy emituje światło dzięki temu, że w jego wnętrzu znajduje się tak zwany odbłyśniki. Jest to srebrzysty element, od którego odbija się światło wytwarzane przez żarnik lub żarówkę. Po upływie określonego czasu i przebiegu, co jest zależne od jakości reflektora, kierowca będzie mógł zauważyć pogorszoną jakość światła. Jeżeli okaże się, że przyczyną tego będzie wypalony i zużyty odbłyśnik, to z całą pewnością regeneracja reflektorów samochodowych będzie zabiegiem, który pozwoli na przywrócenie temu właśnie elementowi pełnych walorów użytkowych.

Podczas

regeneracji reflektora

wykonuje się tak zwane napylanie próżniowe odbłyśnika w specjalnej maszynie. Jego powierzchnia jest pokrywana nową warstwą aluminium, oczywiście po usunięciu starej powłoki. Dzięki temu odbłyśnik samochodowy powraca do swoich pierwotnych parametrów. Wszelkie inne próby poprawy jakości światła w postaci wymiany żarówek lub jedynie czyszczenia z zewnątrz klosza reflektora z reguły dają mizerny efekt. Jeżeli zależy Ci na tym, aby światło emitowane przez lampy samochodowe było na właściwym poziomie, to z całą pewnością jedyne dwa rozwiązania, które można brać pod uwagę to zakup nowych lamp, lub regeneracja reflektorów samochodowych dotychczas posiadanych. W większości przypadków kupno nowych elementów to znaczący wydatek i dlatego właśnie oferowana przez nas regeneracja cieszy się dużym powodzeniem wśród kierowców.
regeneracja reflektorów samochodowych

Renowacja skórzanej tapicerki samochodowejStosowanie przez producentów elementów skórzanych w wykończeniu wnętrz jest coraz bardziej popularne i dotyczy nie tylko samochodów wyższej klasy, ale coraz częściej aut, którymi codziennie poruszamy się po drogach. Tapicerka skórzana niestety wraz z upływem czasu ulega różnego rodzaju zniszczeniom i jej wygląd różni się od stanu fabrycznie nowego. Oczywiście pogarsza to wizualną ocenę wnętrza samochodu. Regeneracja, czy też renowacja skórzanej tapicerki samochodowej to seria zabiegów mających na celu przywrócenie fotelom samochodowym i innym elementom poddanym naprawię pierwotnego wyglądu. Kluczowym elementem takiego zabiegu jest usunięcie starej powłoki farby ze skóry, wykonanie określonych zabiegów mających na celu przygotowanie skóry do naniesienia nowej warstwy farby, a końcowym elementem jest właśnie malowanie i zabezpieczenie nowej powłoki.

Trzeba pamiętać o tym, że skóra samochodowa wymaga pielęgnacji i odpowiedniego czyszczenia. Jeżeli nie będziemy tego robili systematycznie, to tapicerka skórzana będzie narażona na różnego rodzaju zadrapania i uszkodzenia mechaniczne. Oczywiście trudno jest ustrzec się przed jakimikolwiek formami zużycia wnętrza, gdyż podczas codziennego użytkowania samochodu bardzo często skóra na fotelach jest narażona na zadrapania poprzez elementy odzieży, czy też przez przedmioty kładzione na fotelach.

Renowacja skórzanej tapicerki samochodowej

wymaga wymontowania elementów poddawanych naprawie i dostarczenia ich do naszego zakładu. Efekt uzyskany dzięki naszym pracom regeneracyjnym z całą pewnością zadowoli i zaskoczy pozytywnie każdego kierowcę.
renowacja skórzanej tapicerki samochodowej

Regeneracja i czyszczenie filtra DPFNormy ekologiczne, które systematycznie zaostrzają się powodują, że producenci samochodów muszą stosować różnego rodzaju rozwiązania wpływające na poprawę czystości spalin w produkowanych autach. Filtr cząstek stałych jest przykładem takiego właśnie rozwiązania. Jest to element stosowany w samochodach wyposażonych w silniki diesla i ma na celu zatrzymywanie stałych cząstek powstających w wyniku spalania mieszanki w komorze silnika. Regeneracja filtra cząstek stałych, czyli

regeneracja DPF

wiąże się z zastosowaniem specjalistycznych preparatów chemicznych, które oczyszczają ten właśnie element. Ponieważ w trakcie eksploatacji samochodu cząsteczki sadzy i inne produkty spalania w komorze silnika zapychają filtr, dlatego po pewnym przebiegu konieczne jest jego wyczyszczenie i zregenerowanie.

Przebieg, po którym regeneracja DPF będzie konieczna jest uzależniony od stylu jazdy kierowcy i tego, czy większość czasu spędza on podczas jazdy w mieście, czy też samochód w dużej mierze jeździ w trasie. Jest to kluczowy czynnik wpływający na żywotność filtra cząstek stałych. Jeżeli kontrolki świecące się na desce rozdzielczej będą wskazywały na wysoki stopień zapchania i zanieczyszczenia tego filtra konieczna będzie wizyta w specjalistycznym serwisie i wykonanie czyszczenia tego właśnie elementu. Alternatywą jest zakup bardzo drogiego nowego elementu, co dla wielu kierowców będzie rozwiązaniem nie do zaakceptowania.

Regeneracja sterowników skrzyń automatycznychSamochody posiadające automatyczną skrzynię biegów są coraz bardziej popularne na naszych drogach. Szczególnie każdy kierowca poruszający się większość czasu w ruchu miejskim doceni wygodę tego właśnie rozwiązania. Skrzynia automatyczna wymaga jednak precyzyjnej elektroniki zarządzającej zmianą przełożeń podczas jazdy. Specjalistyczne sterowniki stosowane w automatycznych skrzyniach biegów to elementy posiadające liczne kanały, w których przepływa czynnik roboczy połączone z zaworami umożliwiającymi otwieranie i zamykanie tychże kanałów. Regeneracja sterowników automatycznej skrzyni biegów to oferowana przez nas usługa oparta o zastosowanie specjalistycznej maszyny umożliwiającej dokładną diagnostykę poprawności działania takiego właśnie sterownika.

Dzięki skorzystaniu z naszej usługi każdy odbiorca może mieć absolutną pewność, że sterownik taki zostanie przywrócony do swojej pierwotnej kondycji technicznej i odzyska pełne walory użytkowe. Dzięki podłączeniu sterownika do urządzenia diagnostycznego otrzymuje się informacje na temat dokładnych parametrów pracy całego układu. Oczywiście podstawowa korzyść wiąże się z tym, że na wydruku z maszyny widać natychmiast, który z elementów sterownika jest niesprawny lub zużyty. Dzięki temu można w sposób precyzyjny i bez ponoszenia zbędnych i dodatkowych kosztów dokonać naprawy.

Regeneracja sterownika automatycznej skrzyni biegów

oznacza oczywiście konieczność demontażu tego właśnie elementu i dostarczenia do naszego zakładu centralnego.

Czyszczenie zaworów ssących i kanałów dolotowychSamochody wyposażone w silniki o tak zwanym wtrysku bezpośrednim niekiedy trapi bolączka osadzającego się nagaru na kanałach dolotowych i zaworach ssących. Problem ten wynika przede wszystkim z tego, że paliwo trafia bezpośrednio do komory spalania w silniku i na swojej drodze nie napotyka zaworów i kanału dolotowego mogąc jednocześnie oczyszczać te właśnie elementy. Skutkuje to tym, że po określonym przebiegu samochodu, a niekiedy może być on bardzo mały, na wspomnianych elementach osadza się nagar.

Wiąże się to przede wszystkim tym, że zawory nie domykają się dokładnie i proces spalania jest zaburzony. Objawiać może się to nadmierną emisją spalin, wypadaniem zapłonów i nierówną pracą silnika, a także obserwowanym przez kierowcę spadkiem mocy silnika. Kluczowym elementem w takim przypadku jest oczywiście diagnostyka u właściwego specjalisty, gdyż zaobserwowane przez kierowcę wspomniane objawy mogą mieć również inną przyczynę. Jeżeli okaże się jednak, że

czyszczenie kanałów dolotowych i zaworów ssących

będzie niezbędne zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami pod podanym na stronie numerem telefonu.
Jeżeli w czasie kolizji lub wypadku Twoje auto ulegnie uszkodzeniu i zostanie oddane do warsztatu, to na szczęście nie musisz obawiać się tego, że pozostaniesz bez samochodu. Zgodnie z obowiązującym w naszym kraju prawem kierowca poszkodowany w wyniku takiego zdarzenia ma prawo do tego, aby wykorzystywać samochód zastępczy z OC sprawcy wypadku lub kolizji. Na naszych stronach można uzyskać wszystkie informacje związane z tym, jak otrzymać taki właśnie pojazd zastępczy.

Na skutek naszego rosnącego zaangażowania w usługę, jaka jest regeneracja turbosprężarek poszerzamy zakres stron internetowych, na których nasza usługa jest promowana. Na naszych stronach można odszukać wiele informacji na temat realizowanych przez nas usług oraz na temat rosnącej popularności regeneracji turbosprężarek samochodowych.
© 2012 by "AQUARESS" .   All Rights reserved